Projekter

Se her et udpluk af nogle af de projekter vi har arbejdet med.

Projektudvikling

Vores projekter inden for projektudvikling inkluderer skræddersyede strategier for grøn transformation og effektivisering af bæredygtige processer i diverse industrier.

Nordic BioWaste

Grønt investeringsprojekt med køb af madaffaldsanlæg der udnytter madaffald til grøn energi og bæredygtig gødning.

North Water Greenland

Udvinding, håndtering og eksport af rent drikkevand fra idefasen til levering.

Etablering og udvidelse af vandkraftværk til Grønlands hovedstad

Udvidelse af vandkraftværk +55MW/435 GWh

Solcelleparker i det åbne land

Solceller og batterier til byforsyning , samt solcelleparker i Danmark

Rådgivning

Vores rådgivningsprojekter omfatter udvikling af bæredygtige energisystemer og strategisk implementering af grøn omstilling i forskellige industrier.

Adina Apartment Hotels

For Adina Apartment Hotels Danmark har vi gennemført et uddannelsesforløb on-site for ledende medarbejdere og økonomimedarbejdere, hvor opgaven med klimaregnskab skulle forankres.

Balanceydelser

Teknisk partnerskab omkring balanceydelser til det danske forsyningsnet, med udvælgelse af teknisk energitungt udstyr, og herefter opstilling af styring til at kunne foretage op- og nedregulering som giver kunden en økonomisk gevinst

Klimapartner
Klimaregnskaber og strategi

For en række kunder har vi undervist og bistået dem med at udvikle deres klimaregnskab i henhold til FNs GHG-protokol, og efterfølgende kvalitetssikret materialet. Derfra har vi bistået med at udvælge emissionsreducerende tekniske løsninger.

Andersen-Motors
Analyse af energi- og varmeløsninger

Identifikation af hvilke initiativer der kunne sikre 90% reduktion af virksomhedens årlige CO2, med økonomisk rentable løsninger. Scenarieberegninger af store industriinstallationer sol og varmepumper.

Solrød forsyning
Teknisk-organisatorisk assistance

Støtte af Solrød forsyning med faglig ekspertise inden for teknisk ledelse, vedligeholdelsesstrategi, organisationsstruktur, teknisk-faglig kompetenceudvikling samt teamudvikling.