Andersen-Motors
Analyse af energi- og varmeløsninger

Identifikation af hvilke initiativer der kunne sikre 90% reduktion af virksomhedens årlige CO2, med økonomisk rentable løsninger. Scenarieberegninger af store industriinstallationer sol og varmepumper.

GreenLead har gennemført en omfattende identifikation og analyse af potentielle klimainitiativer, herunder scenarieberegninger af store industriinstallationer i solenergi og varmepumper.

Disse beregninger har givet os mulighed for at vurdere, hvilke løsninger der bedst kunne imødekomme Andersen Motors’ behov for reduktion af CO2-udledning samt opnå den bedste økonomisk rentabilitet.

Efter nøje vurdering af de forskellige muligheder har vi fremlagt vores resultater og anbefalinger for ledelsen hos Andersen Motors og klædt dem på med beslutningsoplæg til deres bestyrelse. Disse præsentationer har indeholdt en detaljeret gennemgang af de identificerede initiativer, deres fordele og ulemper samt en økonomisk vurdering af deres indvirkning på virksomhedens bundlinje.

Som en del af processen har vi også indhentet tilbud og priser på markedet for de forskellige løsninger og initiativer. Dette har givet Andersen Motors en klar forståelse af de omkostninger, der er forbundet med implementeringen af hvert initiativ og har hjulpet dem med at træffe informerede beslutninger om deres investeringer i bæredygtighed. Som et led i dette har vi udført risikoanalyser ved forskellige elpriser for at vurdere den potentielle økonomiske påvirkning af initiativerne under forskellige markedsforhold.

Endelig har vi evalueret forskellige industritilbud omkring fjernvarmetilslutning med særlige rabataftaler for at identificere yderligere muligheder for CO2-reduktion og omkostningsbesparelser for Andersen Motors som alternativ til varmepumpeløsningen.

Samlet set har vores samarbejde med Andersen Motors resulteret i en omfattende plan for reduktion af CO2-udledning, der ikke kun er miljøvenlig, men også økonomisk rentabel.