Klimaregnskab

GreenLead tilbyder skræddersyet assistance til alle virksomheder, der skal udarbejde et klimaregnskab eller et CO2 regnskab

I en tid, hvor bæredygtighed og klimaforandringer er i fokus, er det afgørende for virksomheder at forstå og håndtere deres klimaaftryk på en effektiv måde. Det bedste sted at starte på virksomhedens bæredygtighedstransformation, er at udarbejde et klimaregnskab som indeholder et CO2 regnskab med scope 1, scope 2 og scope 3. 

Hos GreenLead støtter vi virksomheder i denne proces ved at fokusere på opkvalificering af de medarbejdere som fremadrettet skal stå for arbejdet, og vi understøtter disse medarbejdere i at udarbejde deres første klimaregnskab. Herved forankrer vi processen i virksomheden og kvalitetssikrer materialet, så virksomheden kan stå på mål for resultatet.  

Ud over uddannelse og viden, bistår vi med grundig dataindsamling og dybdegående analyse til den nøjagtige udarbejdelse af fuldstændige klimaregnskaber som omfatter både scope 1, scope 2 og hele scope 3. Vi hjælper med at skabe strukturer for fremtidige dataindsamlingsprocesser, så virksomheden er selvhjulpen efter forløbet, og forstår det rette detaljeniveau for rapporteringen.  

Når virksomhedens klimaregnskab er færdigt, hjælper vi vores kunder med at identificere muligheder for klimaforbedringer og træffe økonomisk effektive beslutninger om hvilke typer af forandringer eller hardware som giver højest effekt for virksomheden. Vores mål er ikke kun at udarbejde klimaregnskaber, men også at bistå virksomheden med implementering af løsninger, så vi kommer fra skrivebordet og til fuldførte løsninger der giver os en mere bæredygtig fremtid. 

Det er oplagt at opgradere virksomhedens indsats omkring klimaregnskab med også at arbejde med ESG. Det hjælper vi naturligvis også med. Læs mere her

Vores Ydelser

Viden og undervisning

Etablering af Klimaregnskab

Udvikling af handleplaner

Implementering af løsninger

Undervisning i Klimaregnskab / CO2 regnskab

Vi tilbyder præcise undervisningsforløb og workshops, der ruster virksomheden med den nødvendige viden og værktøjer til at forstå, implementere og rapportere om virksomhedens klimapåvirkning.  Gennem workshops og skræddersyet træning tilpasser vi vores undervisning til virksomhedens behov og niveau af kendskab til klimaregnskaber.  

Vores specialister deler både teoretisk viden og praktiske værktøjer, der hjælper med at sikre, at virksomhedens medarbejdere er rustet til at håndtere opgaven med klimaregnskab på en effektiv og ansvarlig måde. Det er vigtigt at finde den rette balance imellem præcision og arbejdsindsats. Vi hjælper med den sondring, så opgaven ikke bliver urimelig stor, samtidig med at materialet forbliver robust. Undervisningen gennemføres hos virksomheden, og viden forankret hos virksomhedens medarbejdere så virksomheden bliver selvkørende. 

Udarbejdelse af Klimaregnskab / CO2 regnskab i samarbejde med virksomheden

GreenLead har hjulpet mange virksomheder igennem processen med at indsamle, analysere og indrapportere deres klimadata, og etablere deres første klimaregnskab.  Vi arbejder tæt sammen med virksomhedernes medarbejdere, og sikrer at deres klimaregnskaber er nøjagtige, pålidelige og i overensstemmelse med internationale standarder og retningslinjer.  Ved at samarbejde med os kan virksomhederne være sikre på, at deres klimaregnskaber ikke blot opfylder kravene, men også giver dem værdifulde indsigter, der kan informere deres strategiske beslutninger og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.  

Bæredygtighedsstrategi og handleplaner

I forlængelse af et klimaregnskab, hjælper GreenLead din virksomhed med til at udvikle en bæredygtighedsstrategi, og tilpasse jeres eksisterende virksomhedsstrategi, så bæredygtighed bliver integreret heri. Vi faciliterer og beriger strategiworkshops med vores tekniske, økonomiske og organisatoriske eksperter.  Vi arbejder sammen med virksomheder for at identificere områder med grønne forbedringspotentiale, bistår med analyse, både teknisk og økonomisk, såder dannes grundige handleplaner til valg af de rette løsninger på et solidt grundlag. Herfra er der kortere vej til at kunne implementere løsninger, der flytter virksomheden på sine bæredygtighedsambitioner. 

Vores tilgang til bæredygtighedsstrategi er baseret på en kombination af have haft ansvaret for bæredygtighed i store danske og udenlandske organisationer, kombineret med personale med teknisk og regnskabsrapporterings ekspertise.  GreenLead rummer undervisere, rådgivere og fagpersoner som dækker bredt inden for bæredygtighed hvis din virksomheds mission er at ambitionerne skal implementeres og virkeliggøres.  

Implementering af bæredygtighedsløsninger

GreenLeads erfarne konsulenter hjælper virksomheder med at omsætte bæredygtighedsstrategi til konkret handling ved at bistå med implementering. Vi hjælper med valg af de rigtige tekniske løsninger, indhentning af tilbud, samt implementering af hardware med leverandørstyring og intern statusrapportering. Igennem vores arbejde har vi altid beskæftiget os med at få virkeliggjort bæredygtighed. Lad os spare dig for en masse fejl og processer som trækker ud, så ambitioner bliver til virkelighed hurtigst muligt. 

Vedligeholdelse og optimering

Vedligeholdelsespakken er skræddersyet til at støtte din virksomhed/organisation i at opretholde og forbedre de opnåede resultater med en effektiv kombination af personlig rådgivning og teknisk bistand. Læs mere her

Næste step

Hvis din virksomhed allerede har gennemført mange af de ovenstående elementer, så er næste niveau rejsen imod 0 emissioner. Hører du til i blandt eliten af virksomheder som arbejder integreret med bæredygtighed, er ZeroCO2 henvendt til jer. Læs mere her.

Klimaregnskab fra førende eksperter

Kontakt os i dag for at høre, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

CLAUS ANDERSEN-AAGAARD

Ekspert i Klimaregnskab/ESG

Hvorfor vælge GreenLead?

Ekspertise og erfaring

Greenlead er stolte af vores dybtgående ekspertise og omfattende erfaring inden for klimaregnskab og bæredygtighed. Vi har arbejdet med virksomheder fra forskellige industrier og størrelser og har opnået en solid forståelse for de komplekse udfordringer og muligheder, der er forbundet med at måle og rapportere klimapåvirkning. Vores virksomhed består af erfarne fagfolk, der er dedikerede til at levere skræddersyede løsninger, der passer til hver virksomheds unikke behov og mål. Ved at vælge Greenlead som din klimaregnskabsrådgiver, får du adgang til vores ekspertise og erfaring, der vil sikre nøjagtig og troværdig rapportering af din virksomheds klimadata.

Skræddersyede løsninger

Hos Greenlead forstår vi, at hver virksomhed er unik med forskellige mål, udfordringer og ressourcer. Derfor tilbyder vi tilpassede rådgivningsløsninger, der passer til virksomhedens specifikke behov og mål. Uanset om din virksomhed har brug for hjælp til at komme i gang med klimaregnskab eller ønsker at igangsætte initiativer for at blive mere bæredygtig, vil GreenLead arbejde tæt sammen med dig for at udvikle en skræddersyet plan, der opfylder virksomhedens behov. Vores tilgang er fleksibel og tilpasses for at sikre, at du opnår maksimal værdi og effekt af vores ydelser.

Bæredygtighed som fokus

GreenLead er ikke blot en konsulentvirksomhed - vi er også engagerede i at fremme bæredygtighed og positive forandringer i verden. Vi tror på, at virksomheder har en afgørende rolle at spille i at bekæmpe klimaforandringer og opbygge en mere bæredygtig fremtid. Derfor er vores tilgang til klimaregnskab ikke kun baseret på at opfylde regler og standarder, men også på at skabe reelle, meningsfulde resultater, der gør en positiv forskel. Ved at vælge Greenlead som din klimaregnskabsrådgiver får du ikke kun adgang til vores ekspertise, men også til vores engagement i at skabe en bedre verden gennem bæredygtige forretningspraksisser.

Priseksempel

Adina Apartment Hotels 

  • Undervisning af nøglemedarbejdere 
  • Klimaregnskab udarbejdet 
  • Oversigt over mulige bæredygtighedsforslag 

Pris: 25.000 kr.

Priseksempel

Skandinavisk speditørvirksomhed 

  • Uddannelse af medarbejdere i klimaregnskab 
  • CO2 regnskab udarbejdet 
  • Udvikling af bæredygtighedsstrategi 
  • Teknisk-økonomiske handleplaner 

Pris: 70.000 kr.

FAQ

Et klimaregnskab indeholder en omfattende oversigt over en virksomheds udledninger af drivhusgasser, fordelt på scope 1, 2 og 3. Alt omregnes til CO2 ækvivalenter, så eksempelvis metan og andre klimapåvirkende stoffer indregnes svarende til en tilsvarende udledning af CO2. Nøgleelementer i et klimaregnskab er energiforbrug på el og varme, forbrug af brændstof til transport, og alt indkøb af materialer. Herudover indgår affaldsproduktion, genanvendelse, spildevand, medarbejdertransport til og fra arbejde, overvejelser hvordan kunder anvender og bortskaffer virksomhedens produkter, samt en række andre aktiviteter. Alt sammen faktorer der påvirker virksomhedens samlede klimaaftryk både direkte og indirekte igennem den værdikæde som virksomheden er i. GreenLead kan hjælpe både med undervisning, udarbejdelse af klimaregnskab via klimakompasset, samt kontrol af virksomhedens indtastninger.

Klimakompasset er et unikt dansk IT-værktøj udviklet for Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen. Her kan virksomheder indtaste deres energi-data, emissionsdata, køb af varer, med mere, og herigennem lave et klimaregnskab for virksomheden og dens klimapåvirkning. Det kan hjælpe virksomheder med at identificere områder, hvor de kan gøre fremskridt mod at blive mere bæredygtige og klimavenlige. Et klimaregnskab kræver dog viden, og det er vigtigt at få støtte og vejledning til at lave et klimaregnskab korrekt, samt undgår fejl i energienheder samt forstå relevante sondringer imellem data. Det anbefales at man får undervisning af en fagekspert inden for feltet, samt at én input til et klimaregnskab kontrolleres af en fagperson, akkurat lige som en revisor kontrollerer virksomhedens økonomiske regnskab. GreenLead kan hjælpe både med undervisning, udarbejdelse af klimaregnskab via klimakompasset, samt kontrol af virksomhedens indtastninger.

Kravene til et klimaregnskab har rod i Green House Gas Protocol (GHG) som beskriver hvordan emissioner skal opgøres og hvordan emissioner indregnes imellem selskaber og lande m.v. Regelsættet er anerkendt af FN og anvendes i udregningen af verdens CO2 emissioner, og danner basis for registreringer af CO2 per land og per virksomhed og per borger.

Et klimaregnskab er endnu ikke et lovkrav, men den danske regering har i 2022 vedtaget den grønne skattereform, hvori det er blevet vedtaget at virksomheder skal betale en CO2-afgift fra 1/1 2025. Afgiften starter på 350 kr./ton og stiger til 750 kr./ton i 2030. Det forventes at auditerede klimaregnskab kommer til at danne grundlag for denne afgiftsindkrævning.

Generelt set forventes det dog, at virksomheder udarbejder klimaregnskaber for at opfylde kravene fra interessenter som investorer, kunder samt leverandører.

GreenLead kan hjælpe både med undervisning, udarbejdelse af klimaregnskab via klimakompasset, samt kontrol af virksomhedens indtastninger, og en vurdering af hvad virksomheden skal forvente af CO2-afgift. Med et klimaregnskab er virksomheden i en position til mest effektivt at nedbringe sine CO2 udledninger, og herved reducere den kommende afgift. Jo før man kommer i gang jo bedre.

Mange virksomheder, især større og mere ressourcekrævende virksomheder, forventes at udarbejde klimaregnskaber som en del af deres bæredygtighedsrapportering. Et klimaregnskab svarer i mange tilfælde til ca. halvdelen af en ESG-rapport. Virksomheder som har et højt klimaaftryk er særligt i fokus, så som inden for energi, transport, produktion og andre industrier med høj klimapåvirkning.

Med CO2-afgiften fra 1/1 2025, må det forventes at alle moms-registrerede virksomheder skal lave klimaregnskaber. For alle virksomheder med revisionspligt, må det forventes at klimaregnskaberne også skal auditeres. Audit vil i noget omfang blive udført af revisorer og samt af energi- og klimaeksperter så som GreenLead.

 

Virksomheder kan vælge at lave CO2-regnskaber årligt og/eller som en del af deres løbende regnskabsproces, samt som et led i bæredygtighedsrapportering. Det kan også være relevant at udarbejde CO2-regnskaber som led i specifikke initiativer eller forpligtelser, f.eks. som led i projekter som har til hensigt at reducere CO2 som svar på klimaforandringer eller som en del af virksomhedens strategiske planlægning.

For virksomheder som har mange, løbende initiativer giver det mening at arbejde med en højere frekvens, eksempelvis som et led i månedsrapportering.

Fra 1/1 2025 træder den grønne skattereform i kraft, hvor regering har indført en CO2-afgift. Derfor vil det senest være fra 2025 at virksomheder skal have styr på deres klimaregnskab.

GreenLead kan hjælpe både med undervisning i klimaregnskab, udvikling af klimaregnskab, samt udvikling af handleplaner som nedbringer virksomhedens CO2-emissioner, hvorved CO2-afgiften reduceres.

Omkostningerne ved at udarbejde et CO2-regnskab kan variere betydeligt afhængigt af virksomhedens størrelse, kompleksiteten af dens operationer. I GreenLead vil små og mellemstore virksomheder ofte kunne få udviklet et klimaregnskab sammen med nøglearbejdere i virksomheden for omkring 25.000 kr. Hvis der er flere selskaber eller flere lokationer som skal have hvert deres klimaregnskab, øges omkostningen. GreenLead arbejder ud fra en filosofi at virksomheden skal gøres selvkørende i at udarbejde CO2-regnskab efter GreenLead har gennemført et forløb med virksomheden.

For større virksomheder er det værd at overveje indkøb af systemer til at systematisere indsamlingen af informationer som løbende skal rapporteres i klimaregnskaber og ESG-rapporter.

CO2-udledninger udregnes ud fra standard og regler fra Green House Gas protokollen (GHG), og emissionsfaktorer er udregnet og kan opnås fra forskellige internationale databaser som eksempelvis EXIOBASE. Erhvervsstyrelsen stiller Klimakompasset til rådighed, hvor man kan udregne virksomhedens CO2 udledning ud fra alle de forskellige emissionstyper en virksomhed har.

GreenLead kan hjælpe både med undervisning i CO2 beregning og klimaregnskab, udvikling af klimaregnskab, samt udvikling af handleplaner som nedbringer virksomhedens CO2-emissioner, hvorved CO2-afgiften reduceres.