Solcelleanalyse

Når solceller på tag eller mark overvejes, er det vigtigt at dimensionere anlægget korrekt. Forkert dimensionering giver en dårligere økonomi og risikerer at mindske CO2 besparelsen. Sælgere af solcelleanlæg er ikke uvildige, da deres interesse i handlen er forskellig fra kundens.

GreenLead er specialister i den teknik der er omkring solcelleinstallationer. Yderligere er vi specialister i den økonomi der er i solcelleinstallationer. Derfor kan vi uvildigt rådgive omkring den mest optimale installation for kunden, samt rådgive om hvad der er muligt ud fra kundens rammer. 

Når GreenLead laver en solcelleanalyse, definerer vi, sammen med kunden, en række scenarier. Vi gennemregner dem alle, og integrerer betragtninger omkring eksempelvis skift af varmekilde, ventilationssystemer, fremtidige elbiler og eltrucks, ønsker om batteriinstallationer og trading ift. forskudt forbrugsafregning eller balanceydelser.  

Vi ved også at intet i verden er konstant. Forudsætningerne ved køb kan ændre sig, og derfor er det vigtigt at forudse forskellige fremtidsscenarier omkring ens forbrug og ens afregningspriser. Det kan være med til at én størrelsesdimensionering af et solcelleanlæg er mere attraktivt end en anden, ift. at minimere risiko. Vi foreslår derfor altid 3 forskellige scenarier, med total gennemberegning. 

Yderligere beregner vi de forskellige løsningers CO2 påvirkning for virksomheden, den forventede investering ved de definerede scenarier, samt de løbende driftsomkostninger og forventelige indtægter på salg af overskudsenergi.   

Efter endt analyse hjælper vi kunden med at fremskaffe tilbud fra solcelleinstallatører, således at kunden støttet i forhandling, screening af kvalitet, og får den løsning som passer bedst for kunden. 

Typiske kunder

Vi hjælper ofte fabrikker og lagerbygninger, hvor tagfladerne er store, samt ejendomsselskaber og servicevirksomheder med en betydelig bygningsmasse. Yderligere bistår vi kommuner med beregninger på tværs af en bred mængde af bygninger til deres grønne omstilling. Typiske solcelleanlæg går fra 50 kWp op til 3.000 kWp. 

Pris

Den typiske pris for en analyse er mellem 30.000 – 50.000 kr. afhængig af kompleksitet. Såfremt der er mange bygninger, og mange påtænkte solcelleanlæg, kan der opnås en mængderabat. 

30.000 kr. - 50.000 kr.

Vores Tilgang

Indledende dialog med kunden
Drøftelser af ambitioner of scenarier
Analyse og simulering
Præsentation for kunden
Indhentning af tilbud

Indledende dialog med kunden

I det første møde, drøftes det om solceller er den rette løsning for kunden. Vi ser på mulige arealer, som tagflader og åbne arealer, og vi sætter os ind i kundens behov.  

Drøftelse af ambitioner og scenarier

Såfremt solceller kunne være en god løsning for kunden, taler vi om energibehov, fremtidsplaner for virksomheden, og screener om der er forandringer på vej i form af ambitioner omkring elbiler, eltrucks, batteribackup, eller andet. Det kan også være virksomheden først skal gennemføre en række væsentlige energioptimeringer, eller at fremtidsudsigterne for lokaliteten er begrænsede. Alt det tager vi med i vores drøftelse, og sammen defineres en række scenarier som er relevante til det videre arbejde. 

Før vi påbegynder analysearbejdet indhenter vi information fra kundens elsetup, så vi kender forsikring og stikledningsstørrelser, samt opdelinger i grupper hen over bygningsmassen.  

Analyse og simulering

GreenLead screener solcellemarkedet for seneste prissætninger, og arbejder altid med helt friske markedsdata. I vores simuleringsmodel, anvender vi kundens energidata, og begynder at simulere forskellige scenarier, og finder optimum ift. dimensionering af solcelleinstallationen. Heri indgår simulering med forskellige batteristørrelser, hvor vi finder den løsning som giver bedst økonomi for kunden.  

Ud fra analysen står kunden med alle relevante økonomiske tal for den påtænkte investering, samt CO2 tal, og en anbefaling fra GreenLead om hvilket løsning som er mest fordelagtig for kunden. 

Præsentation for kunden

Når analysearbejdet er tilendebragt, sammenfattes en rapport eller en præsentation, som gives til kunden. Materialet præsenteres og GreenLead forklarer i detaljer hvad analysen viser. Sammen med kunden drøftes det relevante næste skridt, og dialog omkring indhentning af tilbud opstartes. 

Indhentning af tilbud

På vegne af kunden indhenter GreenLead op til 3 tilbud fra leverandører som vi først har screenet for stabilitet, kvalitet og pris. Herefter bistår vi kunden med at forståelsen af de tilbud kunden har modtaget, så kunden trygt kan tage valget, som kan igangsætte indkøb og installation af investeringen i solceller. 

Hvorfor vælge GreenLead?

GreenLead tilbyder en unik kombination af teknisk viden, økonomisk ekspertise, organisatoriske fagpersoner og management consulting, hvilket giver kunderne en helhedsorienteret rådgivning og varige bæredygtige løsninger. 

Teknisk viden

GreenLead har en omfattende viden om bæredygtige teknologier og løsninger, herunder særligt vedvarende energianlæg, CO2-reducerende teknologier, energieffektivitet og affaldshåndtering. Ved at bruge denne viden kan GreenLead hjælpe virksomheder med at finde og implementere de bedste løsninger til at mindske deres CO2-udledninger.

Økonomisk viden

GreenLead har ikke kun teknisk viden, men også stærke færdigheder inden for økonomi, rapportering og forretningsforståelse. Det betyder, at vi er eksperter i at udarbejde grundige forretningscases, feasibility studies og økonomiske analyser. Disse vurderer både de indledende investeringsomkostninger og de potentielle økonomiske fordele ved bæredygtige tiltag. Ved at kombinere vores tekniske viden med vores økonomiske ekspertise sørger vi for, at vores løsninger ikke kun er gode for miljøet, men også for virksomhedernes økonomi.

Organisatorisk erfaring

GreenLead har solid erfaring med at arbejde med komplekse virksomhedsstrukturer og processer. Dette omfatter design af nye virksomhedsstrukturer, lede og berige strategimøder, coaching og sparring af topledere, styre implementeringen af projekter og sikre en glidende integration af bæredygtige metoder i virksomhedens daglige praksis. Med vores organisatoriske ekspertise kan GreenLead sikre, at vores bæredygtighedsinitiativer ikke kun er realistiske på papiret, men også praktisk gennemførlige i virkeligheden.

Sammen udgør den tekniske viden, økonomisk viden og organisatoriske erfaring det ideelle fundament for GreenLead til at tilbyde omfattende og effektive bæredygtighedsløsninger til virksomheder, der ønsker at reducere deres CO2-udledninger og styrke deres position som bæredygtige ledere.