Klimapartner
Klimaregnskaber og strategi

For en række kunder har vi undervist og bistået dem med at udvikle deres klimaregnskab i henhold til FNs GHG-protokol, og efterfølgende kvalitetssikret materialet. Derfra har vi bistået med at udvælge emissionsreducerende tekniske løsninger.

GreenLead har gennemført omfattende udviklings- og undervisningsprogrammer for vores kunder med fokus på klima- og bæredygtighedsaspekter. Disse forløb har givet vores kunder en dybere forståelse af deres miljømæssige fodaftryk og de muligheder, der findes for at reducere det.

Vi har arbejdet tæt sammen med vores kunder for at udarbejde klimaregnskaber, hvor vi har kvalitetssikret data og beregninger for at sikre nøjagtighed og pålidelighed. Disse klimaregnskaber har dannet grundlag for udviklingen af klimastrategier, hvor vi har identificeret nøgleområder for reduktion af CO2-emissioner og udarbejdet handleplaner til at implementere initiativer og løsninger.

Inden for scope 1 og scope 2 har vi især fokuseret på konkrete løsninger, herunder opstilling af solceller på kundernes industritage for at øge produktionen af vedvarende energi og reducere afhængigheden af fossile brændstoffer. 

Derudover har vi hjulpet vores kunder med at skifte fra eksempelvis gasvarme til energieffektive varmepumper samt udskiftning af deres vognpark fra diesel til el, hvilket reducerer både luftforurening og CO2-udledning.

Vi har også foretaget beregninger på ladeinfrastruktur for at sikre, at vores kunders overgang til eldrevne køretøjer er så effektiv som muligt. Endelig har vi deltaget i drøftelser om organisatorisk implementering af disse initiativer for at sikre, at vores kunder opnår maksimal succes med deres bæredygtighedsstrategier.

GreenLead fortsætter med at være en pålidelig klimapartner for flere af vores kunder, når det kommer til at reducere deres CO2-emissioner og skabe en mere bæredygtig fremtid. Vi er stolte af vores bidrag til vores kunders indsats for at bekæmpe klimaforandringer og ser frem til at fortsætte dette vigtige arbejde sammen.