Energirådgivning og optimering

Vi tilbyder skræddersyede løsninger inden for sol, vind, varme, energilagring og optimering af emissionstungt produktionsudstyr.

Overvejer jeres virksomhed at reducere jeres energiforbrug eller mindske jeres klimaemissioner?  Er I usikre på, hvilke investeringer der vil give den største effekt? Og ønsker I en investering i energioptimering, der rent faktisk giver et økonomisk afkast?

Hos GreenLead har vi dybdegående erfaring med grøn omstilling, der strækker sig helt tilbage til 2001. Vi har været involveret med virksomheder som har været pionerer inden for vindkraft, vandkraft, solenergi, batteriteknologi, affaldsforbrænding og energioptimering af produktionsanlæg.

Vores projekter spænder fra små 30 kW-anlæg til massive 100 MW-installationer, og vi har kapacitet til at skalere
yderligere efter behov. Den omfattende viden og erfaring, vi har akkumuleret gennem årene, ønsker vi at dele med din
virksomhed.

Vi stræber efter at designe helhedsløsninger, der nøje undersøger relevansen af forskellige teknologier i forhold til jeres specifikke behov og forretningsmæssige kontekst. Vi tager højde for jeres elektricitets- og gasaftaler, afgiftsforhold og andre regulatoriske forhold.

Sammen med jer skaber vi helhedsløsninger, der ikke blot optimerer og omformer, men også muliggør CO2-udvinding fra jeres processer, med det formål at minimere jeres klimaaftryk på en økonomisk bæredygtig måde, eller endnu mere ambitiøst, hvis det er ønsket. 

Vores ydelser omfatter teknisk og økonomisk analyse, projektstyring, håndtering af  leverandør kontakter, installation, testning og efterfølgende evaluering af effektiviteten. Hos GreenLead er vores mål at stå ved din side gennem hele rejsen mod en mere bæredygtig og effektiv fremtid.