Energirådgivning og optimering

Vi tilbyder skræddersyede løsninger inden for sol, vind, varme, energilagring og optimering af emissionstungt produktionsudstyr.

Overvejer jeres virksomhed at reducere jeres energiforbrug eller mindske jeres klimaemissioner?  Er I usikre på, hvilke investeringer der vil give den største effekt? Og ønsker I en investering i energioptimering, der rent faktisk giver et økonomisk afkast? 

Hos GreenLead har vi dybdegående erfaring med grøn omstilling, der strækker sig helt tilbage til 2001. Vi har været involveret med virksomheder som har været pionerer inden for vindkraft, vandkraft, solenergi, batteriteknologi, affaldsforbrænding og energioptimering af produktionsanlæg. 

Vores projekter spænder fra små 15 kW-anlæg til massive 1.000 MW-installationer. 

Vi stræber efter at designe helhedsløsninger, der nøje undersøger relevansen af forskellige teknologier i forhold til jeres specifikke behov og forretningsmæssige kontekst. Vi tager højde for jeres elektricitets- og gasaftaler, afgiftsforhold og andre regulatoriske forhold.  

Yderligere inddrager vi vores erfaring med organisationsforandring, når nye anlæg og teknologier skal bringes i spil, og medarbejdergrupper har behov for involvering for at blive medspillere. 

Sammen med jer skaber vi reelle forandringer, der ikke blot optimerer og omformer, men også muliggør CO2-udvinding fra jeres processer, med det formål at minimere jeres klimaaftryk på en økonomisk bæredygtig måde, eller endnu mere ambitiøst, hvis det er ønsket.  

Vores ydelser omfatter teknisk og økonomisk analyse, projektstyring, håndtering af leverandør kontakter, medarbejderinvolvering, installation, testning og efterfølgende evaluering af effektiviteten. Hos GreenLead er vores mål at stå ved din virksomheds side gennem hele rejsen mod en mere bæredygtig og effektiv fremtid. 

Vores Tilgang

Scoping
Feasability study
Teknologivalg
Indhentning af tilbud
Implementering

Scoping

Indledningsvist drøftes med opgavestiller hvilke rammer og begrænsninger der ses for opgaven. Det kan være i form af bygningskarakteristik, teknologi, økonomi og ressourcer, lovgivning, samt energiforhold. I forbindelse med scoping drøftes forskellige løsninger, som skal beregnes i det videre forløb. 

Feasability study

GreenLead foretager en analyse af økonomi og teknik, og opstiller en række scenarier for de løsninger som påtænkes. Efter end feasability study udarbejdes en rapport som anviser de teknisk-økonomisk mest fordelagtige løsninger, ud fra de mål og rammer som virksomheden har udstukket.  

Teknologivalg

Med basis i det udførte feasability study udvælges de løsninger som virksomheden ønsker at gå videre med. Den videre proces aftales ift. timing og opgavefordeling, og eventuelle site visits og leverandørbesøg arrangeres. GreenLead bistår desuden med involvering af nøglemedarbejdere i virksomheden, i det omfang som det skønnes nødvendigt, og forestår forandringsprocesser med virksomhedens medarbejdere, der hvor dette er kritisk for processen. 

Tilbudsindhentning

GreenLead bistår virksomheden med indhentning af tilbud, så virksomheden er på sikker grund, ift. valg af leverandør, teknologidrøftelser, kvalitetsovervejelser, samt prisforhandling. Det tilstræbes altid at opnå tilbud fra flere forskellige aktører. GreenLead bringer sin viden i spil ift. valg af leverandør i forhold til leverandørhistorik, projekterfaring og kvalitetsovervejelser. 

Implementering

Efter valg af leverandør hjælper GreenLead med den praktiske implementering sammen med virksomhedens medarbejdere. Det være leverandøropfølgning og anvisning på site, samt opfølgning på kontraktforhold og tidsplan. GreenLead hjælper med rapportering til ledelsen, samt med konfliktløsning med leverandører såfremt dette måtte opstå. Afsluttende deltager og hjælper GreenLead i testfasen og evalueringsfasen, når løsningerne skal demonstrere de lovede resultater. GreenLead sikrer at de relevante medarbejdere er involveret i processen, og igennem kulturforløb har taget de nye løsninger og teknologier til sig. 

Vedligeholdelse og optimering

Vedligeholdelsespakken er skræddersyet til at støtte din virksomhed/organisation i at opretholde og forbedre de opnåede resultater med en effektiv kombination af personlig rådgivning og teknisk bistand. Læs mere her

Energirådgivning fra førende eksperter

Kontakt os i dag for at høre, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

Kenneth Nyland

Ekspert på det tekniske område

Hvorfor vælge GreenLead?

GreenLead tilbyder en unik kombination af teknisk viden, økonomisk ekspertise, organisatoriske fagpersoner og management consulting, hvilket giver kunderne en helhedsorienteret rådgivning og varige bæredygtige løsninger. 

Teknisk viden

GreenLead har en omfattende viden om bæredygtige teknologier og løsninger, herunder særligt vedvarende energianlæg, CO2-reducerende teknologier, energieffektivitet og affaldshåndtering. Ved at bruge denne viden kan GreenLead hjælpe virksomheder med at finde og implementere de bedste løsninger til at mindske deres CO2-udledninger.

Økonomisk viden

GreenLead har ikke kun teknisk viden, men også stærke færdigheder inden for økonomi, rapportering og forretningsforståelse. Det betyder, at vi er eksperter i at udarbejde grundige forretningscases, feasibility studies og økonomiske analyser. Disse vurderer både de indledende investeringsomkostninger og de potentielle økonomiske fordele ved bæredygtige tiltag. Ved at kombinere vores tekniske viden med vores økonomiske ekspertise sørger vi for, at vores løsninger ikke kun er gode for miljøet, men også for virksomhedernes økonomi.

Organisatorisk erfaring

GreenLead har solid erfaring med at arbejde med komplekse virksomhedsstrukturer og processer. Dette omfatter design af nye virksomhedsstrukturer, lede og berige strategimøder, coaching og sparring af topledere, styre implementeringen af projekter og sikre en glidende integration af bæredygtige metoder i virksomhedens daglige praksis. Med vores organisatoriske ekspertise kan GreenLead sikre, at vores bæredygtighedsinitiativer ikke kun er realistiske på papiret, men også praktisk gennemførlige i virkeligheden.

Sammen udgør den tekniske viden, økonomisk viden og organisatoriske erfaring det ideelle fundament for GreenLead til at tilbyde omfattende og effektive bæredygtighedsløsninger til virksomheder, der ønsker at reducere deres CO2-udledninger og styrke deres position som bæredygtige ledere.