ESG Rapport

GreenLead tilbyder skræddersyet assistance til alle virksomheder, der skal i gang med at arbejde med ESG rapportering eller har brug for hjælp til næste skridt på rejsen.

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedstype eller -størrelse, oplever i disse år, at både investorer, medarbejdere, kunder, forretningspartnere og ikke mindst lovgivningen oftere og oftere stiller krav til bæredygtige initiativer og rapportering om ESG.  

Greenlead tilbyder både at hjælpe din virksomhed til at komme godt i gang med ESG arbejdet, samt at tage arbejdet med ESG til næste niveau og øge virksomhedens ansvarlighed. Dette er et afgørende første skridt i retningen af din virksomheds grønne transformation til gavn for både virksomheden, medarbejderne og miljøet. 

E
Environmetal
S
Social
G
Governance
Previous slide
Next slide

Vores Ydelser

Viden og undervisning

Etablering af ESG Rapportering

Udvikling af handleplaner

Implementering af løsninger

Undervisning i ESG rapportering / ESG Workshop

Vi tilbyder omfattende undervisningsprogrammer og workshops, der udruster virksomhedens team med den nødvendige viden og værktøjer til at forstå, implementere og rapportere om ESG-mæssige praksisser.   Vores mål er at skabe en dybere forståelse for vigtigheden af ESG i morgendagens forretningsmiljø og hjælpe virksomheder med at navigere i kompleksiteten af ESG-rapportering.  Undervisningen tilpasses den enkelte virksomhed, og gennemføres hos virksomheden. 

Udarbejdelse af ESG rapport og ESG regnskab i samarbejde med virksomheden

Vi arbejder tæt sammen med virksomheder for at udarbejde omfattende ESG rapporter og ESG regnskaber, der afspejler virksomhedens engagement i bæredygtighed og samfundsansvar. Vi hjælper virksomheden med at finde brancherelevante målepunkter, og bistår med udvikling af politikker, så virksomheden overholder den nye lovgivning. 

Vores tilgang er at opfylde virksomhedens unikke behov og sikre, at ESG data præsenteres på en troværdig og gennemsigtig måde, således at det er nemt for virksomheden at fortsætte arbejdet med ESG.  Vores ekspertise kommer fra at have arbejdet med feltet både som praktikere og som undervisere og rådgivere i mere end ét årti. Når arbejdet er færdigt, er det centralt at det munder ud i værdiskabelse og viden omkring de muligheder arbejdet med bæredygtighed giver i virksomhedens branche.   

Bæredygtighedsstrategi og handleplaner

Paralelt med ESG arbejdet tilbyder vi at hjælpe med workshops til at virksomheden får udviklet bæredygtighedsstrategier, og får tilpasset sin eksisterende virksomhedsstrategi, så bæredygtighed bliver integreret i fremtidsvisionerne.  

GreenLead facilitere og beriger strategiworkshops med vores tekniske, økonomiske og organisatoriske eksperter.  Vi arbejder sammen med virksomheder for at identificere områder med grønne forbedringspotentiale, bistår med analyse, både teknisk og økonomisk, så der er kort vej til at kunne implementere handlinger, der skaber bæredygtigt værdi på tværs af hele organisationen. 

Vores tilgang til bæredygtighedsstrategi er baseret på en kombination af have haft ansvaret for bæredygtighed i store danske og udenlandske organisationer, kombineret med personale med teknisk og regnskabsrapporterings ekspertise. GreenLead rummr undervisere, rådgivere og fagpersoner som dækker bredt inden for ESG og bæredygtighed hvis din virksomheds mission er at ambitionerne skal implementeres og virkeliggøres. Vi arbejder langt ud over skrivebordet. Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan vores services kan styrke din virksomheds ESG-performance og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. 

Implementering af bæredygtighedsløsninger

Vores spidskompetence er at gøre planer til virkelighed. Vi hjælper med valg af de rigtige tekniske løsninger, indhentning af tilbud, samt implementering af hardware med leverandørstyring og intern statusrapportering.  

Det er centralt at ESG og arbejdet med bæredygtighed går fra planer, workshops og rapporter, til virkelig forandring i form af reduktioner i miljøpåvirkning, bedre arbejdsmiljø, sikkerhed i værdikæden, markedslancering af bæredygtige produkter og god selskabsledelse.  Igennem vores arbejde har vi altid beskæftiget os med at få virkeliggjort bæredygtighed. Lad os spare dig for en masse fejl og processer som trækker ud, så ambitioner bliver til virkelighed hurtigst muligt. 

Vedligeholdelse og optimering

Vedligeholdelsespakken er skræddersyet til at støtte din virksomhed/organisation i at opretholde og forbedre de opnåede resultater med en effektiv kombination af personlig rådgivning og teknisk bistand. Læs mere her

Næste step

Hvis din virksomhed allerede har gennemført mange af de ovenstående elementer, så er næste niveau rejsen imod 0 emissioner. Hører du til i blandt eliten af virksomheder som arbejder integreret med bæredygtighed, er ZeroCO2 henvendt til jer. Læs mere her.

Hvorfor skal SMV'er arbejde med ESG?

ESG-rådgivning fra førende eksperter

Kontakt os i dag og for at høre, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

CLAUS ANDERSEN-AAGAARD

Ekspert i ESG og Klimaregnskab

Hvorfor vælge GreenLead?

Ekspertise og erfaring

Hos Greenlead har vi stor erfaring med ESG rådgivning. Vi har arbejdet med mange forskellige typer af virksomheder, både nationalt og internationalt og har opbygget en dybdegående forståelse af virkeligheden inden for ESG rapportering samt hvilke muligheder det åbner for den enkelte virksomhed.
Vores erfaring og ekspertise giver vores kunder tillid til, at de får pålidelig og effektiv rådgivning, der er skræddersyet til deres behov.

Skræddersyede løsninger

Hos Greenlead forstår vi, at hver virksomhed er unik med forskellige mål, udfordringer og ressourcer. Derfor tilbyder vi tilpassede ESG-rådgivningsløsninger, der passer til virksomhedens specifikke behov og mål. Uanset om det drejer sig om undervisning i ESG-rapportering, udarbejdelse af ESG-rapporter, strategisk rådgivning eller hjælp til implementering, tilpasser vi vores tilgang for at sikre, at vores kunder opnår maksimal værdi.

Bæredygtighed som fokus

Hos Greenlead er bæredygtighed ikke bare en del af vores rådgivningsarbejde - det er kernen i alt, hvad vi gør. Vi er forpligtede til at hjælpe vores kunder med at opnå deres ESG-mål og samtidig fremme en mere bæredygtig fremtid. Ved at vælge Greenlead som din ESG-rådgivningspartner kan du være sikker på, at du arbejder sammen med en virksomhed, der deler dine værdier og ambitioner om at gøre en positiv forskel i verden.

Priseksempel

Indledende screening omkring ESG

 • Dialog med ledelsen
 • Overblik over hvad ESG er
 • Etabler kontekst mellem ESG og virksomheden
 • Skitsering af forløb
 • 1 dag

Pris: 10.000 kr.

Priseksempel

Etablering af virksomhedens første ESG målinger

 • Opsætning af 21 punkts listen for ESG
 • Prioritering af ESG målepunkter samt evt. brancherelevante punkter
 • Dataindsamling i samarbejde med virksomheden
 • Etablering af rapport uden politikker
 • 3-5 dage

Pris: 30.000 kr.

Priseksempel

Sjællandsk maskinproducent

 • Hovedfokus på at sikre socialt ansvar
  og god virksomhedsledelse forud for
  forestående salg af virksomheden
 • Strategiudvikling med direktion og ejerkreds
 • Organisationsudvikling med fokus på roller og ansvar
 • 9 måneders forløb

Pris: 350.000 kr.

FAQ

En ESG-rapport er en dokumentation, på lige fod med en regnskabsmæssig årsrapport, af en virksomheds præstationer inden for bæredygtighed, beskrevet ved de tre faktorer: Environmental (Miljøhensyn), Social (Socialt ansvar) og Governance (God selskabsledelse). Det giver indsigt i, hvordan virksomheden driver sin forretning med fokus på bæredygtighed og ansvarlighed. Dette gøres ud fra lovgivning vedtaget af EU i november 2022, link til EU-direktivet, og er efterfølgende præciseret af det danske Erhvervsministerium ud i en 21 punkts liste. En ESG-rapport indeholder både måltal, performance og politikker for de forskelle forhold som der rapporteres på.

ESG er en forkortelse af Environmental, Social, and Governance – tre centrale områder, der evalueres for at vurdere en virksomheds bæredygtighed og samfundsansvar.

Fra 2024 er det et lovkrav for de største virksomheder i EU, samt alle offentlige selskaber, at udarbejde ESG-rapporter – virksomheder som man i regnskabssprog betegner som klasse D. Fra 2026 bliver det et lovkrav for alle mellemstore virksomheder – klasse C virksomheder. Men alle virksomheder som handler med klasse D og klasse C virksomheder vil i høj grad blive afkrævet ESG-data, så det kan indgå i de større virksomheders ESG-rapporter. Så i praksis er det relevant for nærmest alle virksomheder at have styr på deres ESG-data. Link til EU-direktivet

Fra 2024 er det et lovkrav for de største virksomheder i EU, samt alle offentlige selskaber, at udarbejde ESG-rapporter – virksomheder som man i regnskabssprog betegner som klasse D. Fra 2026 bliver det et lovkrav for alle mellemstore virksomheder – klasse C virksomheder. Men alle virksomheder som handler med klasse D og klasse C virksomheder vil i høj grad blive afkrævet ESG-data, så det kan indgå i de større virksomheders ESG-rapporter. Så i praksis er det relevant for nærmest alle virksomheder at have styr på deres ESG-data. Link til EU-direktivet

ESG oversættes bedst til Miljøhensyn, Socialt ansvar og God selskabsledelse.

En ESG-rapport udarbejdes typisk ved at indsamle data om virksomhedens miljømæssige, sociale og styringsmæssige praksisser og resultater. Disse data analyseres og rapporteres derefter i overensstemmelse med EU-lov og dansk lov. Der er en række formkrav til data som beskrives af det danske erhvervsministerium i 21-punkts listen. Listen er ikke nødvendigvis udtømmende. Derudover skal en ESG-rapport beskrive måltal for hvert relevant område. Og afsluttende skal der beskrives politikker hvor hvert relevant område rapporteret i ESG-rapporten.

Det danske erhvervsministeriums 21-punkts liste med målepunkter er et godt sted at starte. Dog skal hver virksomhed tage stilling til om nogle af målepunkterne skal udlades grundet manglende relevans, og om der er nogle branchespecifikke måltal som skal inkluderes. For de virksomheder som er lovmæssigt forpligtede (klasse D fra 2024 og klasse C fra 2026), skal ESG-rapporten indeholde årsmålinger for de 21 punkter med tilvalg og fra valg af målepunkter, den skal indeholde mål for hvert måltal, og der skal være en beskreven politik for hvert område.

 • Kort beskrivelse af tidsfæstede mål
 • Kort beskrivelse af virksomhedens politikker på området
 • Kort beskrivelse af virksomhedens tiltag i relation til disse emner
 • Rapportere hvilke målepunkter, der er relevante i relation til disse emner

En god ESG-rapport bør være detaljeret, nøjagtig og gennemsigtig, og udarbejdet uden relevante udeladelser grundet bekvemmelighed.

Et ESG-regnskab er en opgørelse over virksomhedens præstationer inden for miljømæssige, sociale og styringsmæssige områder. Det giver en sammenfattende oversigt over virksomhedens bæredygtighedsindsats og resultater.

En ESG-strategi er en plan for, hvordan en virksomhed vil integrere bæredygtighed og ansvarlighed i sin forretningsmodel og drift. Det kan omfatte målsætninger, politikker og initiativer for at forbedre virksomhedens ESG-præstationer over tid. Hvert målområde skal indeholde sine egne politikker, der beskriver hvordan virksomheden arbejder med at opnå sine mål, eller forbedre sig yderligere.

Fra 2024 er det et lovkrav for de største virksomheder i EU, samt alle offentlige selskaber, at udarbejde ESG-rapporter – virksomheder som man i regnskabssprog betegner som klasse D. Fra 2026 bliver det et lovkrav for alle børsnoterede mellemstore virksomheder – klasse C virksomheder. Men alle virksomheder som handler med klasse D og klasse C virksomheder vil i høj grad blive afkrævet ESG-data, så det kan indgå i de større virksomheders ESG-rapporter. Så i praksis er det relevant for nærmest alle virksomheder at have styr på deres ESG-data.

Erhvervsstyrelsen beskriver det således:

 • For store børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte, samt store statslige aktieselskaber med mere end 500 ansatte, træder rapporteringskravene efter CSRD (ESG) i kraft for regnskabsår, der starter i 2024 
 • Øvrige store virksomheder – virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to ud af tre af kriterier: Balancesum: 156 mio. kr., nettoomsætning: 313 mio. kr. og antal ansatte: 250 – skal rapportere efter CSRD (ESG) for regnskabsår, der starter i 2025 eller senere. 
 • Børsnoterede SMV’er (undtagen børsnoterede mikrovirksomheder) vil efterfølgende blive omfattet af kravene for regnskabsår, der starter i 2026, men kan undlade at rapportere indtil 2028.

Virksomheder kan arbejde med ESG ved at integrere bæredygtige praksisser i deres forretningsstrategi, tage ansvar for deres påvirkning på miljøet og samfundet, samt ved at forbedre deres styringsstrukturer og processer. I praksis betyder det at man for hvert område arbejder detaljeret med analyse og handlingsplaner. Eksempelvis på miljøområdet er det essentielt at få lavet et klimaregnskab. Herefter skal man lave en klimastrategi som indeholder handleplaner for at nedbringe sine miljømæssige påvirkninger. På det sociale område, er det vigtigt at arbejde med medarbejdertilfredshed, sikkerhed på arbejdspladsen, rimelige lønforhold, inklusion af udsatte medarbejdertyper, uddannelse og mere. Omkring god virksomhedsledelse handler det om at bekæmpe korruption, sikre en uafhængig ledelse og bestyrelse, whistleblowerordninger, med videre. Fælles for alle områderne er, at det handler om at sætte lyset på hvor man er, sætte mål for hvor man gerne vil hen som virksomhed, og hvordan man har tænkt sig at opnå dette via formulerede strategier, handleplaner og politikker.

CSR (Corporate Social Responsibility) og ESG overlapper hinanden, og man kan sige at ESG er en videreudvikling og en skærpelse af CSR. CSR fokuserer primært på virksomhedens frivillige bidrag til samfundet, mens ESG omfatter en bredere vifte af faktorer, og er et lovkrav, link til EU-direktivet, for klasse D og klasse C virksomheder. CSR sætter få krav til format og indhold, imens ESG udstikker en ramme med krav om rapportering på +21 måltal, målsætninger for hvert område, samt krav til beskrivelser af politikker for hvert område.