Balanceydelser​

Virksomhedens mulighed for at bidrage til at stabilisere det danske elnet og samtidig opnå betydelige indtægter

Det danske elnet står ofte over for udfordringer som følge af højt energiforbrug, øget produktion fra vedvarende energikilder som sol og vind samt hurtige udsving i både produktion og efterspørgsel.

For at opretholde den nationale spænding kræver Energinet kraftværker til at være standby og klar til at regulere energiforsyningen med meget kort varsel. Ved at blive partner i de virtuelt kraftværk kan virksomheder med betydeligt elforbrug spille en
afgørende rolle i denne regulering og samtidig opnå en betydelig indtægt. 

GreenLead fungerer som teknisk samarbejdspartner og søger aktivt virksomheder, der er villige til at stå standby til denne form for regulering. Mange virksomheder kan hurtigt realisere en indtægt på mellem 250.000 kr. og 2.000.000 kr. ved
blot at stå standby.

Formålet er at sikre, at partnerne i det virtuelle kraftværk ikke mærker nogen betydelig påvirkning af deres drift, selv når de midlertidigt bliver aktiveret eller deaktiveret i op til 15 minutter ad gangen.

Det er værd at bemærke, at det aldrig er hovedinstallationer, der deaktiveres, men derimod udvalgt udstyr såsom pumper, ovne, ventilations- og kølesystemer mm. For at beskytte installationerne
trinreguleres der ned og op inden for aftalte rammer i stedet for at slukke dem helt. 

Der aftales også systematiske regler for, hvornår virksomhederne er til rådighed for regulering, og hvornår de ikke ønsker at bidrage. De styringer, der installeres, er sikkerhedsgodkendte og fjernstyres beskyttet uden om det traditionelle internet, hvilket sikrer overholdelse af sikkerhedsstandarder for både forsyningsbranchen og sundhedssektoren.

Hvis din virksomhed har et årligt elforbrug på over 500.000 kWh, har I sandsynligvis mulighed for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid og samtidig opnå betydelige indtægter uden at påvirke virksomhedens drift. Kontakt GreenLead for at lære mere om, hvordan I kan deltage i denne grønne og indbringende indsats for energioptimering.