Balanceydelser

Teknisk partnerskab omkring balanceydelser til det danske forsyningsnet, med udvælgelse af teknisk energitungt udstyr, og herefter opstilling af styring til at kunne foretage op- og nedregulering som giver kunden en økonomisk gevinst

GreenLead har etableret et partnerskab med det formål at identificere energikrævende teknisk udstyr hos vores kunder til at indgå i et virtuelt kraftværkssetup til op- og nedregulere energiforbruget af udstyret overfor det danske energinet.

Simpelt forklaret kan man beskrive det som at skrue op og ned for strømforbruget, hvis der er en kritisk tilstand i det danske energinet.

Vores ekspertise inden for teknisk energirådgivning har gjort det muligt for os at screene og identificere kunder, som har energitungt udstyr og som har kapacitet til at deltage i op- og nedreguleringsaktiviteter.

Vi har arbejdet tæt sammen med disse kunder for at identificere det rette udstyr til at indgå i op- og nedreguleringsprocessen. Dette omfatter en omhyggelig vurdering af udstyrets tekniske egenskaber samt dets kritikalitet i forhold til virksomhedens drift.

På baggrund af vores screeningsproces har vi rådgivet både kunder og leverandør om, hvilket udstyr der kunne indgå i aftalerne, og om det skulle bidrage til op- eller nedregulering, samt i hvilket omfang.

Vores rolle som teknisk partner har været afgørende i at facilitere samarbejdet mellem leverandøren og vores kunder. Ved at tilbyde vores ekspertise og indsigt har vi sikret, at samarbejdet mellem leverandøren og vores kunder er så effektivt og økonomisk gavnligt som muligt for vores kunder.

Som følge af vores indsats har leverandøren kunnet indgå aftaler med vores kunder og implementere op- og nedreguleringsaktiviteter med succes. Dette har ikke kun resulteret i økonomiske gevinster for vores kunder, men har også bidraget til at skabe en mere bæredygtig og effektiv energiforsyning i Danmark, da det har den konsekvens at gasfyrede reservekraftværker ikke har haft behov for at stå standby samt at gå i gang.

GreenLead er fortsat en pålidelig partner for både leverandøren og vores kunder og tilbyder vores teknisk ekspertise og rådgivning for at optimere vores kunders indtræden i at stille deres energitunge udstyr til rådighed for op- og nedregulering. Dermed bidrager vi alle til en grønnere fremtid.