Solrød forsyning
Teknisk-organisatorisk assistance

Støtte af Solrød forsyning med faglig ekspertise inden for teknisk ledelse, vedligeholdelsesstrategi, organisationsstruktur, teknisk-faglig kompetenceudvikling samt teamudvikling.

For Solrød Forsyning har GreenLead været aktivt involveret i at løse en række udfordringer og optimere processer for at sikre effektiv drift og maksimal udnyttelse af ressourcer inden for deres organisation til varme- og vandforsyning.

En af de primære opgaver, som GreenLead har løst for Solrød Forsyning, er at yde teknisk ledelsesstøtte. Dette omfatter udvikling af strategier for optimal drift af varme- og vandforsyningsnetværkene, herunder implementering af målrettede vedligeholdelsesstrategier og forebyggende foranstaltninger for at minimere nedetid og sikre pålidelig forsyning til kunderne, et arbejde som er pågående.

Desuden har GreenLead arbejdet tæt sammen med Solrød Forsyning for at optimere deres organisationsstruktur. Dette indebærer analyse af eksisterende strukturer og processer for at identificere områder der kan forbedres og implementere ændringer, der fremmer bedre samarbejde, kommunikation og beslutningstagning på tværs af forskellige afdelinger inden for forsyningsselskabet.

Vores ekspertteam har også leveret teknisk-faglig kompetenceudvikling til Solrød Forsynings medarbejdere. 

Dette omfatter skræddersyede kompetenceevalueringer og workshops designet til at styrke deres færdigheder, samt sikre tværfaglig sparring på tværs i organisationen. Arbejdet har skullet sikrer, at de er bedre rustet til at håndtere til stadighed mere komplekse udfordringer.

Endelig har GreenLead været engageret i teamudvikling for at styrke samarbejdet og effektiviteten på tværs af Solrød Forsynings teams. Dette involverer workshops, teambuilding-aktiviteter og coaching-sessions designet til at fremme et positivt arbejdsmiljø og optimere teamwork og kommunikation blandt medarbejderne.

Vi fortsætter med at støtte dem i deres mission om at levere pålidelig og bæredygtig forsyning til deres kunder.