top of page

Projekter udført af folkene bag GreenLead - et udpluk

Lad det være sagt med det samme. Vi står alle sammen på skuldrene af de folk som banede vejen før os, og for alle store projekter er der altid mange som løfter i flok og som skal have anerkendelse for deres indsats. Nedenstående er projekter vi har været medvirkende til, og hvor vi sammen med adskillige dygtige folk har fået det umulige til at blive muligt. Tak til alle jer!

01 - Udvidelse af Buksefjordens vandkraftværk +55MW/435 GWh

20200619_133750 (2).jpg

35 km sø med afdækket søbred på 8 meters højde

Reservoirsøen løber tør for vand i 2025

Vores bidrag: 

Business case for udvidelsen, beregning af klimabidrag, samfundsøkonomiske beregninger, finansieringsberegninger, politisk oplæg, rapporter omkring ejerstruktur, markedsføring af energien til aftagere, fremlæggelser for ministre og politikere, artikler til pressen, og meget mere. 

Størrelse: Forventet 1,7 mia. DKK, plus 1,3 mia. DKK til sit søsterprojekt i Diskobugten.

Projektet:

Hovedstaden i Grønland, Nuuk, får sin strøm fra Buksefjordens vandkraftværk. Siden 2010 har der været for lidt vand, og værket skal have tilført mere vand fra ISTA-søen. Det kræver en 16 km tunnel og muliggør samtidig at værket kan opgraderes med 55 MW fra 45 MW til 100 MW. Hovedstadens varmeforbrug genereres delvist fra olie. Efter projektet, vil Nuuk være fossilfri i hele energisektoren og varmesektoren, med plads til energitung industri.

02 - Solceller og batterier til byforsyning

20200806_102456.jpg

Refleksion fra fjorden giver øget effekt

Projektet:

Grønlands små bygder har et energibehov som ofte ikke er meget større end 100 kW. Til gengæld er der 53 af dem, og de ligger fjernt fra hinanden, så ingen forbindelsesmuligheder. Så stand-alone solcellesystemer med batterier har vist sig at være en løsning som kan nedbringe brugen af diesel på elværkernes diesel-generator-sæt. Indtil videre er det blevet til 10 bygder med den type installationer. Det viser sig at med batteri til balanceringen, så forlænges levetiden af diesel-generatorene med op til 100%. Det har vist sig at være en god investering.

Vores bidrag: 

Idéfacilitator, kvalitetssikring, funding, sparring på teknisk løsning, rapportering til myndigheder, dialog omkring borgermøder, 

Bemærk: Billederne er fra Igaliku, som er et forprojekt for de efterfølgende 10 løsninger. Vi har ikke bidraget til projektet i Igaliku.

Størrelse: Ca. 15 mio. DKK i investeringssum, med masser af muligheder for at udvide løbende. 

03 - National enspris i Grønland for el og vand

sektorplan smal.png

Projektet:

Med afsæt i en politisk ambition om ens priser i Grønland på el og vand, samt en ambition om lavere priser, blev der udviklet 6 forskellige prismodeller til politisk beslutningstagen. Den vedtagne model sænkede de nationale priser i gennemsnit med 28 % og kanaliserede 1% af Grønlands BNP ud til befolkningen i form af en prisreduktion. Modellen blev finansieret via optimering, omkostningsreduktioner, lånomlægning samt offentligt tilskud som udfases. Prismodellen trådte i kraft i 2018 og er stadig i anvendelse.

Vores bidrag: 

Ledelse af holdet af økonomer som foretog beregningerne på nationalt niveau, kundeberegninger for storkunder, kommuner og statens, samt statens selskaber. Varetagelse af dialogen med embedsværket, som forestod lovgning og den politiske beslutningsproces.

Implementering af løsningen i forsyningsselskabet Nukissiorfiit, og efterfølgende presse- og kundehåndtering.

Gevinst: 153 mio. DKK reduktion af tariffer til gavn for befolkningen. Implementering af politisk ambition til aftalt tid.

ElectricitySolutionProductsAndDevices.jpg

Projektet:

En af verdens første nationale fjernaflæsningsnetværk, var igennem årene op til 2019 sandet til, og antallet af ej-aflæste målere oversteg 10%. Den tabte arbejdstid, antallet af fejl hos kunder og frustrationerne med systemet var nået sin grænse. Projekt 1% blev dannet, og igennem en periode på 24 måneder blev antal ej-aflæste målere bragt fra 10% til 1%. Der blev opbygget en afdeling til målerhåndtering og forberedelsen til næste systemopgradering til 200 mio. kr. blev gennemført.

05

04 - Procesoptimering i datafangst fra fjernaflæste forbrugsmålere

Vores bidrag: 

Ledelse af holdet af teknikere, driftsfolk, økonomer, IT-folk samt projektansvarlige. Etablering af project scope, styregruppe, arbejdsgruppe, samt leverandørinvolvering. Sikring af kontinuert organisationsfokus iblandt 50 ansatte.

Kommer snart

Gevinst: Reduktion af ej-aflæste fra 10% af 60.000 målere til blot 1%. 

Reduktion af månedlige mandetimer svarende til 4 fuldtidsstillinger.

Fejlafklaringer som øgede omsætningen og resultat med 2 mio. DKK. årligt.

06

Governance.png

05 -Virksomhedsgovernance - Systematik i de store beslutninger

Kommer snart

Projektet:

Årlige budgetteringer af anlægspuljer som ramte massivt forbi. Betalingsstandsning var nært forestående, medarbejdere fik stress, prioriteringer var ugennemsigtige og tilfældige, nogle områder blev udsultede mens andre havde for mange ressourcer. 

Problemerne med den manglende styring var mange, og der skulle ryddes op.

Der blev skabt en ny governancestruktur, som førte ansvaret længere ud til medarbejderne, og der blev sat skarpe rammer, hvor der altid var fuldt overblik. Alle overruns eller underruns blev videreført til næste år, hvorved incitamenter til at ramme sit budget blev stærke.

Vores bidrag: 

Idemagere på den nye model, og ansvar for at implementere. Ligeledes ansvarlige for at sikre den løbende drift og evaluering af modellen.

Gevinst:

Totalt styr på cashflow år for år, bedre prioritering, overholdelse af budget, gennemsigtig prioritering, empowerment til lokalt ansvarlige.

bottom of page