top of page

PROJEKTUDVIKLING TIL GRØN OMSTILLING

ØKONOMISK ANALYSE OG PROJEKTUDVIKLING AF BÆREDYGTIGE ENERGILØSNINGER

I GreenLead har vi tilsammen årtiers erfaring med grøn omstilling, kæmpe energisystemer, og det politiske arbejde for at få projekter fra idé til virkelighed. Vi har i særdeleshed arbejdet med vandkraftværker i Arktis fra 0,25 MW til 50 MW til 1500 MW anlæg. Alle samme projekter i hver sin kategori. Vi har erfaring fra vindmøllebranchen med små nichemøller helt ned i husmandsbehov, op til store havvindmøller i 8-9 MW klassen. Vi har arbejdet med solcelleanlæg til forsyning af små øde samfund, til lidt større anlæg i regulære byer. Vi har arbejdet med batteriløsninger til netbalancering, til opbevaring af energi for natten, og til optimering af ICE GEN-set, så levetiden forlænges og miljø og pengepung spares for afbrænding af diesel.

I lang tid har vi arbejdet med projektudvikling til Power to X, E-Fuels, og sektorkobling med industrihubs, hvor energiproducent, og en række enegiintensive aftagere sammentænkes i forhold til deres respektive behov samt biprodukter.

 

Vi har arbejdet med bysystemer til elektricificering af almindelige personbiler, og i nyere tid, den næste generation af elektricificering af transport, hvor tung transport som lastbiler, busser og entreprenørmaskiner også kommer med på den grønne omstilling.

Arbejdet med den slags emner bliver ofte politiske. Vores rejse har ført os ind i mange dialoger med ministre, departementchefer og afdelingschefer, borgmestrer, kommunaldirektører, fagkonsulenter, you name it-,  i det offentlige system. Nøglen til succes er sammenspil, tålmodighed, øjne som kan se løsninger på hver en barriere.

Hvis du har et projekt med energi og bæredygtighed, så hjælper vi gerne med projektudvikling og økonomisk og teknisk analyse. Vi brænder for den grønne omstilling! Det giver mål og mening at arbejde for at vores samfund, byer og virksomheder bliver nul-emission, og vores natur bliver varetaget på en måde så vi med stolthed kan give den videre til vores børn. 

bottom of page