top of page

NATIONALE, SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSER

Analyser på nationalt niveau af forsyningssystemer, inden for el, varme, vand, produktion, distribution, backup, spidslast, standby, tilslutning, introduktion af ny teknologi/produkter.

Vi udfører samfundsøkonomiske konsekvensanalyser, beregninger af prissystemer, og scenarieberegninger.  

ENERGISYSTEMER TIL FORSYNING OG INDUSTRI

Bæredygtig energi er et nøgleord i verdens udvikling, frem imod et nul-emissions samfund. Det er en super spændende udfordring og en ret stor mundfuld for mange virksomheder, kommuner, lande, samt helt ned til den enkelte forbruger. Vi har arbejdet bereginger, projektering og skalering af energisystemer i Arktis i Grønland samt i Danmark, til energiintensiv industrier, byforsyning og lokal optimering fra olie til el. Vi brænder for den grønne omstilling, med hovedet solidt i brug, så økonomi og bæredygtighed følges ad. 

vindturbine

PROJEKTUDVIKLING
TIL DEN GRØNNE OMSTILLING

LØSNINGER OG SERVICES

Styrk din virksomhed med vores erfaring

INVESTORRÅDGIVNING, TEKNISK-ØKONOMISK RÅDGIVNING, HJÆLP TIL AT FORSTÅ DET POLITISKE MILJØ

Med mange års erfaring med vandkraft i Grønland, tilbyder vi hjælp til at finde vandkraftpotentialer fra 5 MW - 1000 MW til anvendelse til bæredygtig produktion. Vi hjælper med konceptudvikling, projektpartnermatch, kontakt til myndigheder, og økonomisk-teknisk analyse af projekter. 

ELEKTRIFICERING AF PROCESVARME og VARMECENTRALER

Til industrien og forsyningsselskaber tilbydes kompakte modulerbare varmebatterier til omstilling af varme fra gas, olie eller biomasse til elektrisk forsyning. El opsamles hvert døgn når den er billigst, og anvendes resten af døgnet. Det lukkede varmemediet kan være både vand, olie og luft.

HELHEDSLØSNINGER MED SOL, VIND, ISOLERING & STORAGE 

GreenLead hjælper din virksomhed med den grønne omstilling. Vi beregner og sammensætter helhedsløsninger inden for PV-sol, solvarme, vindturbiner, isolering af bygninger, styring, isolering og batteriløsninger til både el og varme. Vi kan rådgive, eller varetage hele omstillingsprojektet for jer.

BRED RÅDGIVNING AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Med adskillige års erfaring som direktører for Grønlands nationale forsyningsselskab, rådgiver vi nu forsyningsselskaber om drift, organisering, systemer, projektsetup, grøn omstilling, samt ledelse og økonomistyring. Vores faglige viden spænder over el, vand, varme, produktion og distribution samt politisk styring.

bottom of page