top of page

NATIONALE ENERGISYSTEMER

Analyser, rådgivning og modellering

GreenLead tilbyder din forsyningssektoren hjælp til forretningsanalyser, med prissætning, tilslutningsvilkår, backupforpligtelser, standby omkostninger, spidsbelastningsafhjælpning, segmentopdeling af forbrugertyper, introduktion af ny teknologi i til forsyning og meget mere. 

Vi har arbejdet med at lave nationale rammer for energiforsyning og energiplanlægning for hele Grønland. Et helt enormt land på størrelse med halvdelen af Europa og med relativt mange anlæg ift. befolkningsstørrelsen. Vi haft ansvaret for 91kraftværker, 23 varmeværker og 69 vandværker, samt 70 standalone el-distributionsnet og 23 fjernvarme-distributionsnet som vi har haft ansvaret for, som henholdsvis CEO, CFO og COO af hele Grønlands el- vand og varmeforsyning, Nukissiorfiit. Vi havde godt 400 ansatte som varetog opgaven under vores ledelse.

Vi har designet nationale prissystemer, nationale standardvilkår for forsyning for el, vand, og varme, tilslutningsbetingelser, anvist krav ift. backup, og meget mere. Vi har udarbejdet den nationale plan for at omstille Grønlands tilbageværende dieselelkraft til vedvarende energi, hvor vi har været idémagere og drivkraft for vedtagelsen en anlægslov- og finansieringspakke til 3,1 mia. Kr til opførelse af to nye store vandkraftværker. Vi har indført ny teknologi ind i forsyningsnetværket med hybridanlæg og energi-storage. Vi har arbejdet tæt sammen med ministerier og ministre i mange af den slags proceser med bekendtgørelser, lovpakker, salgsfremstød og krisehåndtering. Vi kender en del til arbejdet når man har de nationale briller på. Kvaliteter som vi håber kan hjælpe andre aktører inden for forsyningssektoren. 
 

Management konsulent: Projects
bottom of page